Gmina Kunice

Aktualności

05
Paź

Informacja - spis wyborców

Drukuj

Wójt Gminy Kunice informuje, że spis wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest udostępniony do wglądu w
Urzędzie Gminy, w pokoju nr 16, w dniach od 05 do 19 października 2015 roku,
w godzinach pracy urzędu.
Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie.

Wójt Gminy
Zdzisław Tersa
02
Paź

Konferencja - "FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020"

Drukuj
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zapraszają na
KONFERENCJĘ
organizowaną pod Patronatem Honorowym Prezydenta Legnicy pn. FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014-2020
6 października 2015r, Pl. Wolności 4, Legnica (Budynek „C” Inkubatora Przedsiębiorczości, parter, sala konferencyjna)
Szczegóły w załączniku

Do pobrania:
ZałącznikOpisRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZaproszenie na konferencję 459 kB
Pobierz załącznikProgram konferencji 370 kB
29
Wrz

Akcyjna Zbiórka Odpadów - październik 2015

Drukuj
odpady3male
25
Wrz

W cieniu lip na szlaku św. Jakuba

Drukuj
logo

W ramach współpracy z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” realizowana jest obecnie inicjatywa pod tytułem „w cieniu lip na szlaku św. Jakuba”.

Projekt polega na nasadzeniu pasa zadrzewień i utworzeniu kilku obkrajkowych zbiorowisk zakrzewień wzdłuż drogi łączącej Legnicę z wsią Ziemnice (aleja lip wzdłuż ścieżki biegnącej do Ziemnic) oraz bezpośrednio we wsi Grzybiany (teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego).
Jest on realizowany w sąsiedztwie rezerwatu Jezioro Koskowickie oraz na przebiegu trasy św. Jakuba – via regia, biegnącej dalej w kierunku Wrocławia.

Cele inicjatywy:
- stworzenie naturalnego pasa buforowego pomiędzy drogą, osiedlem i polami uprawnymi, który zmniejsza zanieczyszczenie powietrza, hałasu oraz zmniejsza spływy z powierzchni ciągu pieszo-rowerowego w Ziemnicach,
- utworzenie zadrzewień, zakrzaczeń i łąki kwietnej w formie korytarza ekologicznego dla ptaków przelotnych, które korzystają z bazy pokarmowej na jeziorze Koskowickim oraz dla drobnych ssaków, nietoperzy oraz owadów zapylających,
- podniesienie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych dla osób korzystających ze ścieżki pieszo-rowerowej, która stanowi ważny element poprawiający jakość życia i przeciwdziała presji zwartej zabudowy osiedla,
- edukacja ekologiczna mieszkańców gminy oraz pozostałych użytkowników ścieżki w Ziemnicach – kompleksu w Grzybianach w zakresie roli i znaczenia zadrzewienia i środowiska dla owadów zapylających,
- wzbogacenie szlaku via Regia biegnącego wzdłuż drogi Legnica – Grzybiany w kierunku Wrocławia,
- współpraca i integracja mieszkańców.

W ramach inicjatywy odbyły się już warsztaty planistyczne dla mieszkańców Grzybian oraz Ziemnic, prowadzone przez specjalistę przyrodnika, podczas których została zaplanowana koncepcja nasadzeń.

Rzeczowy charakter inicjatywy:
- nasadzenie 180 drzew – lip wraz z palikami, osłonkami,
- nasadzenie 120 krzewów,
- wysianie łąki kwietnej o powierzchni około 100 m2,
- wykonanie 2 tablic edukacyjnych (po jednej dla każdej z wsi).

Projekt jest realizowany od 1 września do 31 grudnia 2015r.

Prosimy o zgłaszanie się chętnych mieszkańców gminy do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu – przedstawiciel gminy Kunice tel. 76/8575322 wew. 49 lub kontakt bezpośredni z sołtysem Władysławem Kucym – Grzybiany, Zygmuntem Bystrykiem – Ziemnice , radnym – Andrzejem Ostrowskim - Ziemnice.

"Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności i ochrony siedlisk owadów zapylających"
dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Projekt jest koordynowany przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja"
 
18
Wrz

Zebranie wiejskie - Kunice

Drukuj

Zebranie wiejskie w Kunicach - 
w dniu 24.09 w GOKiS Kunice 
o godzinie 18:00

Zebranie związane z funduszem sołeckim.