Gmina Kunice

Aktualności

22
Lip

ZAWIADOMOMIENIE o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drukuj
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U.2016., poz. 250) oraz § 2 Uchwały Nr XVIII/108/16 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Kunice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r., poz. 3412) zawiadamiam, iż

począwszy od dnia 01 sierpnia 2016 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób NIESELEKTYWNY (niesegregowane) i będą wynosiły:

• 26,00 zł gospodarstwo domowe jednoosobowe
• 52,00 zł gospodarstwo domowe dwuosobowe
• 78,00 zł gospodarstwo domowe trzyosobowe
• 104,00 zł gospodarstwo domowe czteroosobowe
• 130,00 zł gospodarstwo domowe od pięciu osób i więcej


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać co miesiąc bez wezwania do  15– ego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia tej opłaty, z tym że:

1) za styczeń do 15 lutego każdego roku,
2) za luty do 15 marca każdego roku,
3) za marzec do 15 kwietnia każdego roku,
4) za kwiecień do 15 maja każdego roku,
5) za maj do 15 czerwca każdego roku,
6) za czerwiec do 15 lipca każdego roku,
7) za lipiec do 15 sierpnia każdego roku,
8) za sierpień do 15 września każdego roku,
9) za wrzesień do 15 października każdego roku,
10) za październik do 15 listopada każdego roku,
11) za listopad i grudzień do 15 grudnia każdego roku.


Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w banku, w placówkach Urzędu Pocztowego, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej lub przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy O /Kunice 97 8649 1028 2001 0000 0228 0003.

Pouczenie:

1. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób NIESELEKTYWNY w wysokości podanej w zawiadomieniu za miesiąc sierpień 2016 r. , w terminie do dnia 15 września 2016 r.
2. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny ( niesegregowane), wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
3. Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
15
Lip

Stypendia pomostowe dla ambitnych maturzystów po raz czternasty

Drukuj
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikStypendia pomostowe185 kB
14
Lip

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 14.07.2016

Drukuj

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
OSTRZEŻENIE Nr 66
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 14.07.2016 do godz. 24:00 dnia 14.07.2016
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od
30 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z południowego zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Obowiązują:
Do godz.23:00 dnia 14.07.2016 OSTRZEŻENIE nr 65 na DESZCZ/2 wydane o
godz.09:40 dnia 13.07.2016.
Dyżurny synoptyk: Piotr Mańczak
Godzina i data wydania: godz. 07:23 dnia 14.07.2016