Gmina Kunice

Aktualności

19
Lut

Harmonogram zebrań wiejskich - przypomnienie

Drukuj

Porządek obrad zebrań wiejskich :
1) Otwarcie zebrania
2) Wybór przewodniczącego zebrania
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej
4) Wybór Sołtysa
5) Wybór rady sołeckiej
6) Informacja Wójta o budżecie gminy na 2015 rok
7) Wolne wnioski i zapytania

Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikHarmonogram zebrań wiejskich 2015r132 kB
16
Lut

Uwaga producenci owoców i warzyw!

Drukuj

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR
„Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”.

Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym poniżej formularzu :
„Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II ”.
Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji w „Warunkach uczestnictwa w mechanizmie
dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw
(operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.)”

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia
w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw:
„(…) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK
Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście.”
„(…) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(..).”
12
Lut

ZBIÓRKA AKCYJNA - marzec 2015

Drukuj

Zbieramy:
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów – ilość do 50 kg na jednego mieszkańca nieruchomości, w pojemnikach dostosowanych do ciężaru ładunku umożliwiających ich załadunek,
  • zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe – ilość do 15 kg na jednego mieszkańca nieruchomości,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny – ilość do 50 kg na jednego mieszkańca nieruchomości,
  • opony od samochodów osobowych – ilość do 4 sztuk na jednego mieszkańca nieruchomości,
  • chemikalia – ilość do 2 litrów na jednego mieszkańca nieruchomości, w oryginalnych opakowaniach producenta
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZbiróka akcyjna marzec 201567 kB