Gmina Kunice

Aktualności

12
Paź

Przekazywanie wystudzonego popiołu

Drukuj


Na dobre zaczął się sezon grzewczy w naszej gminie. Przypominamy, że mieszkańcy mają możliwość przekazywania wystudzonego popiołu osobno w specjalnych workach.
Wspomniane worki można otrzymać od załogi śmieciarki (także przez pozostawienie kartki o zapotrzebowaniu na pojemniku lub w innym widocznym miejscu dla firmy odbierającej śmieci), u sołtysów poszczególnych miejscowości oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Kunicach. Osobne zbieranie popiołu w workach jest praktyczne z tego względu, że pojemnik na odpady zmieszane oraz śmieciarki nie ulegają zanieczyszczeniu. Prosimy pamiętać o tym, żeby popiół zawsze był zimny przed wystawieniem do odbioru.
11
Paź

Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 400 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Drukuj
2017-10-11

Zaproszenie do składania ofert - udzielenie kredytu długoterminowego
w kwocie 400 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym i wykup obligacji samorządowych.

Postępowanie o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikZaproszenie do składania ofert1913 kB
11
Paź

Przedłużony termin składania uwag i wniosków - eksploatacja instalacji, w których następuje spalanie paliw

Drukuj
Szanowni Państwo,

Informujemy o przedłużonym terminie składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych) do 31 października 2017r.