Gmina Kunice

Aktualności

16
Lut

Zaproszenie do uczestnictwa w realizacji projektu pn. "OD POMYSŁU DO BIZNESU"

Drukuj
Zapraszamy Mieszkańców Gminy Kunice do uczestnictwa w realizacji projektu pn. "OD POMYSŁU DO BIZNESU" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz na spotkanie informacyjne w sprawie projektu, które odbędzie się 8 marca 2017 (środa) w godz. 10.00-13.00 w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Legnicy, ul. Rycerska 24 - budynek Letia Business Center, sala FEBE.
W załączeniu ulotka i zaproszenie
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikSpotkanie informacyjne384 kB
Pobierz załącznikUlotka projektu1236 kB
14
Lut

Analiza przyczyn występowanie grypy ptaków w Polsce i państwach UE

Drukuj
Do pobrania:
ZałącznikRozmiar załącznika
Pobierz załącznikGrypa H5Nx w Polsce2775 kB
Pobierz załącznikliczba padłych ptaków37 kB
07
Lut

Wycinka drzew lub krzewów na nieruchomościach objętych ochroną konserwatora zabytków

Drukuj
Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017r. zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016r poz. 2249) przewidująca w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie znosi wymogu uzyskiwania w tym przypadku pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wejście w życie w/w nowelizacji nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. , poz.1446 ze zmianami. Na podstawie art. 36 ust.1 pkt.1 i 11 tej ustawy pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie zmiany przy zabytku, polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa wart. 6 ust.1 pkt.1 lit.f i g ww. lub położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych albo których zieleń jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru zabytków komponentem tych układów.

Wszelkie działania, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, w tym w zakresie usuwania drzew i krzewów.