cuprimex

26 sierpnia 2022

Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt – aktualizacja

Wójt Gminy Kunice przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą wykorzystywania wody do pojenia zwierząt. Zaktualizowana treść pisma Ministra Rolnictwa i […]
24 sierpnia 2022

Zakaz korzystania z wód Odry do pojenia zwierząt

Wójt Gminy Kunice przekazuje do publicznej wiadomości pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące zakazu korzystania z wód Odry i jej dopływów w celu pojenia zwierząt […]
22 sierpnia 2022

Terminy polowań zbiorowych KŁ „BATALION” w sezonie 2022/2023

Wójt Gminy Kunice podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodów łowieckich nr 140 i 141 odbędą się polowania zbiorowe, organizowane przez Koło Łowieckie „Batalion” w […]
19 sierpnia 2022
miniatura

Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem/ 2

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54 Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2 Obszar: województwo dolnośląskie powiat legnicki Ważność: od godz. 15:00 dnia 19.08.2022 do godz. 04:00 dnia 20.08.2022 […]
18 sierpnia 2022

Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska

Informujemy o NABORZE Formularzy zgłoszeniowych do Projektu pn. „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER 2014-2020, który trwa do […]
17 sierpnia 2022

INFORMACJA – woda jest bezpieczna

Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy […]
21 lutego 2022
miniatura

UWAGA! Prosimy o nie wyrzucanie odpadów pod PSZOK w Ziemnicach poza godzinami otwarcia

Zwracamy się z prośbą o nie wyrzucanie odpadów pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ziemnicach poza godzinami otwarcia. PSZOK jest czynny w podziałek w […]
21 lutego 2022
miniatura

Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – Polska, Niemcy, Republika Czeska

W związku z pismem Pana Grzegorza Macko – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego zaproszamy do udziału w konferencji inaugurującej projekt Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – Polska, Niemcy, Republika […]
9 sierpnia 2021

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Kunice zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia pn. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Szczęśliwa dz. nr 416/10 w m. Ziemnice w zakresie wykonania nawierzchni z o […]
4 maja 2021

Życzenia dla maturzystów

4 maja 2021

Plan luzowania obostrzeń na najbliższe tygodnie

4 maja 2021

Dzień Strażaka

4 maja obchodzimy dzień św. Floriana – patrona Strażaków. Z tej okazji  Druhnom i Druhom jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Kunice składam najserdeczniejsze życzenia. Niech […]